Product was successfully added to your shopping cart.

Informácie o prevádzkovateľovi

Continental Tobacco Slovakia s.r.o.

 • Tomášovská 1237/42,
  Rimavská Sobota 979 01
 • zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č. 8336/S
 • Dozorný orgán:
  Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj,
  Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1,
  Odbor výkonu dozoru,
  tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73,
  fax č. 048/412 46 93

Gemer Pannónia, s.r.o.

 • Ul. Sama Tomášika 19,
  Rimavská Sobota 979 01
 • zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č. 4179/S
 • IČO: 36018040
 • DIČ: 2020074496
 • IČ DPH: SK2020074496
 • Dozorný orgán:
  Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj,
  Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1,
  Odbor výkonu dozoru,
  tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73,
  fax č. 048/412 46 93
 • Pobočka Rimavská Sobota
 • Tomášovská 1237/42
 • 979 01 Rimavská Sobota

Napíšte nám správu

Kontakty